Прва еднодневна истражувачка акција во 2023

Датум на објава:
March 27, 2023, 12:55 a.m.

Драги наши членови, ментори, поддржувачи и љубители на природата,
Со задоволство ве покануваме на првата еднодневка за 2023 година.
Каде? - Парк Сарај
Кога? - 25.03.2023 во 9 часот
Збирно место: болница Санте Плус - Ѓорче Петров.
Особено ве охрабруваме и очекуваме вас, нашите најнови и/или идни потенцијални членови, да ве запознаеме со нашите различни секции, нивните цели и методи на работа, демонстрирани од нивните раководители и ментори.

Датум на објава:
March 27, 2023, 12:55 a.m.