Tag: Биологија

Bagheera kiplingi е уникатен пајак (фамилија: Salticidae, потфамилија: Dendryphantinae, род: Bagheera) кој живее во живее во Централна Америка. Кон крајот на XIX – тиот век биолозите го именувале родот Bagheera, по пантерот Bagheera во книгата за џунглата (The jungle book) на британскиот автор Rudyard Kipling. Во тоа време се што имале биолозите бил само распаднат […]

Read more

Научните достигнувања во биологијата ги отворија новите видици на постоењето на животот во 21. век. Напредокот на сите биолошки дисциплини, на биолошката технологија, како и на биолошката мисла во целина, придонесе современите сознанија во биологијата да имаат широка примена во речиси секоја човекова активност. Денес, биолошките достигнувања наоѓаат примена во решавањето на глобалните проблеми, како […]

Read more

Ова е галеодес или сончев пајак. Иако го носи тривијалното име пајак, технички не се работи за пајак иако спаѓаат во иста класа како пајаците. Овој безрбетник живее во аридни, односо суви и топли региони. Тој е типичен пустински жител, но го има и во полупустините и во степите. Живеат во Африка и Азија, а […]

Read more

Намалувањето на pH вредноста на океанот им го отежнува растењето на коралите, а пак им ја олеснува задачата на организмите, како што се полжавите, црвите и сунѓерите, полесно да ги уништат. Како што се зголемува морското ниво, на коралите им се отежнува растењето кон површината на океанот од каде што ја добиваат сончевата енергија која […]

Read more

Природно-математички факултет во Скопје! Научните достигнувања во биологијата ги отворија новите видици на постоењето на животот во 21 век. Напредокот на сите биолошки дисциплини, на биолошката технологија, како и на биолошката мисла во целина, придонесе современите сознанија во биологијата да имаат широка примена во речиси секоја човекова активност. Денес, биолошките достигнувања наоѓаат примена во решавањето […]

Read more