ЕДНОДНЕВНИ ИСТРАЖУВАЧКИ АКЦИЈА

Секоја година ИДСБ организира три теренски истражувачки акции низ државата, од кои две еднодневни и една голема двонеделна истражувачка акција.

Овие терени се наменети за теренска едукација на членството како и за можност за колекционирање, евидентирање и архивирање на биолошки материјал, кој по теренските активности, лабараториски се обработува, етикетира и сортира во просториите на Институтот по биологија во ПМФ-Скопје.

Прва еднодневна истражувачка акција – Слан Дол 2015 г.

Подготвителна истражувачка акција – Матка 2016 год.

ПОВИК: 25-та Голема Истражувачка Акција „Попова Шапка 2018“ (Планинарски дом Смрека)

ПОВИК: 25-та Голема Истражувачка Акција „Попова Шапка 2018“ (Планинарски дом Смрека)

Повик за дваесет и четвртата голема истражувачка акција „Чеплес 2017“

Истражувачка акција: Клепало 2015 година

Истражувачка акција – Преспа 2010

Истражувачка акција – Мариово 2012

Истражувачка акција – Караџица 2011

Истражувачка акција – Илинска планина 2008

Извештај: Ентомолошка секција (Криволак, 2016)

Извештај: Ентомолошка секција (Lepidoptera) – Криволак, 2016

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕРЕНСКА ИСТРАЖУВАЧКА АКЦИЈА – (СЛАН ДОЛ 26.05.15)

Извештај Арахнолошка секција: Повеќедневна теренска истражувачка акција “Клепало 2015”

Извештај Lepidoptera – (Дешат, 28.05.2016)

Извештај – Миколошка секција (Кораб, 2013 год.)

kadina reka na teren

Еднодневна истражувачка акција – Кадина Река (22.04.2017)

Еднодневен подготвителен терен – Водно

Голема Истражувачка Акција на Истражувачкото Друштво на студенти биолози(ИДСБ) “Попова Шапка 2018”

Голема истражувачка акција - Чеплес 2017

Голема истражувачка акција – Чеплес 2017

Голема истражувачка акција – Дешат/Шар Планина, 2016

Голема истражувачка акција – 2015 година!

Втора еднодневна истражувачка акција – Пехчевска Река 2015

Втора еднодневна истражувачка акција – Пехчевска река

2013 – Прва теренска активност

2013 – Втора теренска активност

2012 Бабуна- Прва теренска активност

2012 – Мариово

2011- Резултати од конкурсот Караџица

2011 Караџица – Седумнаесетта научно истражувачка акција

2011 – Прв еднодневен терен

2011 – Втор еднодневен терен

Останати Портфолиа