Category: 2015

На  26.04.2015 (петок) се одржа првата еднодневна истражувачка акција на Истражувачкото друштво на студенти биолози. Почнувајќи од локалитетот Бунарџик, најголемиот дел од теренот беше Слатина, движејќи се се до близина на село Пенуш, на околу просечно 250-350 метри надморска височина, беа забележани околу 23 видa на дневни пеперутки. Стаништата се брдски пасишта со грмушки и […]

Read more

На 26.04.15 (недела) ИДСБ ја организираше првата еднодневна истражувачка акција во областа Слан Дол, близу Штип. Оваа акција беше прв официјален терен на Друштвото за оваа година. На терен присуствуваа околу педесетина члена кои поделени во неколку секции колекционираа материјали, фотографираа и означуваа и мапираа различни станишта како и животински и растителни видови. На овој […]

Read more

На 21 март Истражувачкото друштво на студенти биолози (ИДСБ) организираше еднодневен подготвителен терен за новите членови на друштвото што всушност претставуваше прва теренска активност на друштвото за оваа година воопшто. Овој терен беше од рекреативен карактер. -Турата беше организирана класично за искачување за пл. Водно со трасата: ОУ Кочо Рацин-Средно Водно-Крстовар. На теренот  присуствуваа околу […]

Read more