Category: 2015

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕРЕНСКА ИСТРАЖУВАЧКА АКЦИЈА – (СЛАН ДОЛ 26.05.15)

На  26.04.2015 (петок) се одржа првата еднодневна истражувачка акција на Истражувачкото друштво на студенти биолози. Почнувајќи од локалитетот Бунарџик, најголемиот дел од теренот беше Слатина, движејќи се се до близина на село Пенуш, на околу просечно 250-350 метри надморска височина, беа забележани околу 23 видa на дневни пеперутки. Стаништата се брдски пасишта со грмушки и

Continue Reading

Прва еднодневна истражувачка акција – Слан Дол 2015 г.

На 26.04.15 (недела) ИДСБ ја организираше првата еднодневна истражувачка акција во областа Слан Дол, близу Штип. Оваа акција беше прв официјален терен на Друштвото за оваа година. На терен присуствуваа околу педесетина члена кои поделени во неколку секции колекционираа материјали, фотографираа и означуваа и мапираа различни станишта како и животински и растителни видови. На овој

Continue Reading

Еднодневен подготвителен терен – Водно

На 21 март Истражувачкото друштво на студенти биолози (ИДСБ) организираше еднодневен подготвителен терен за новите членови на друштвото што всушност претставуваше прва теренска активност на друштвото за оваа година воопшто. Овој терен беше од рекреативен карактер. -Турата беше организирана класично за искачување за пл. Водно со трасата: ОУ Кочо Рацин-Средно Водно-Крстовар. На теренот  присуствуваа околу

Continue Reading