Category: 2015

Во периодот од 08.07.2015-22.07.2015 се одржа повеќедневата теренска акција на Малешевските Планини кој се наоѓаат во источниот дел на Република Македонија. Теренските истражувања беа спроведени на следните локалитети: Мурите, Беровско Езеро, Клепало, Ченгино Кале. Истражувањата беа извршани на различни станишта како ливади, зимзелени и листопадни шуми. Беа забележани видови од повеќе фамилии.

Read more

Истражувачка акција – Клепало 2015- 08.-22.07.2015, Клепало, Берово Во периодот од 08.-22.07.2015 година се одржа 21-та научно-истражувачка акција на ИДСБ – Клепало 2015. Оваа петнасетдневна акција се одвиваше во источниот дел на државата, односно во срцето на Малешевијата, на јужната страна на Малешевските Пл. Научно-истражувачкиот камп беше поставен во Вила Клепало, на неколку километри од Берово, близу бугарско-македонската […]

Read more

Би сакале да ви соопштиме дека до 04.07 ќе трае пријавувањето за учество на Големата истражувачка акција – Клепало 2015 година. Акцијата ќе се одржува во период од 08-22.07. Ќе бидиме сместени во Вила Клепало Берово. Котизацијата изнесува 1500 ден.+150 ден. за годишна чланарина. Поради ограничените сместувачки услови на оаа акција може да присуствуваат само 30 […]

Read more

На 06.06.2015 (сабота) се одржа втората еднодневна истражувачка акција по течението на Пехчевска Река, близу градот Пехчево во Источниот дел на Републиката. Оваа акција е втора теренска активност на Друштвото планирана за оваа година. На терен присуствуваа околу триесетина члена кои поделени во неколку секции колекционираа материјали, фотографираа и означуваа и мапираа различни станишта како […]

Read more

Драги членови, На 06.06.2015 г. (сабота) ќе се организира Втората еднодневна истражувачка акција за оваа година по течението на Пехчевска Река. До таму ќе се патува со организиран превоз (автобус). МЕСТО НА ЧЕКАЊЕ: Пред хотел Континетал ВРЕМЕ НА ПОАЃАЊЕ: 7:00 ч. ВРЕМЕ НА ВРАЌАЊЕ: 17:30 ч.   Задолжително понесете си храна (два оброка), вода, удобни […]

Read more