Category: 2010

Истражување на биолошката разновидност во Преспанскиот регион. Во преиодот од 7-21 јули 2010 година, Истражувачкото друштво на студенти биолози (ИДСБ), реализираше повеќедневен истражувачки камп во Преспанскиот регион, во рамки на проектот „Истражување на биолошката разновидност во Преспанскиот регион“. На истражувачката акција заземаа учество 60-тина членови на ИДСБ, најголем број студенти по биологија на Институтот за […]

Read more