Category: Настани

ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА ИСТРАЖУВАЧКО ДРУШТВО НА СТУДЕНТИ БИОЛОЗИ

На 23.12.2016 година (петок) се одржа 23-тото по ред Годишно собрание на Истражувачкото друштво на СТУДЕНТИ БИОЛОЗИ. На собранието беа присутни 76 луѓе меѓу кои и деканот на Природно – математичкиот факултет, раководителот на инстутот за биологија, ценети професори и асистенти, гости од Фармацевтскиот факултет и Научното истражувачко здружение, соработници од Македонското еколошко друштво, претставници […]

Read more
Работилница со децата од СОС Детско Село - ИДСБ

На 10.12.2016 (сабота) во просториите на Природно – математичкиот факултет, Истражувачкото друштво на студенти биолози, одржа предавање и мала работилница како вовед и запознавање на работата на друштвото, за нашите гости – дечињата од СОС детското село. Предавањето на актуелната тема за балканскиот рис како и демонстрација на лабороториската работа за анализа на материјалите од […]

Read more

On the 20th of October, the Biology Students’ Research Society had their 3rd International Symposium of Biology Students?. The Symposium took place under the auspices of the 5th Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia?, which was organized by the Macedonian Ecological Society?. The organizers dedicated a one-day session to the Symposium of Biology Students` […]

Read more

На ден 10.26.2016, колегите од Природно-математичкиот факултет, како и членовите на ИДСБ, имаа можност да се запознаат со една нова (за нас) платформа на научно-истражувачката дејност која се применува веќе 22 години од страна на Институтот за уметност, наука и технологија – Waag Society (повеќе информации за организацијата прочитајте тука.) Можевме да видиме како природните науки, […]

Read more

Истражувачко Друштво на СТУДЕНТИ БИОЛОЗИ го организира третиот по ред Симпозиум на студенти биолози со интернационално учество. Интернационалниот симпозиум на студенти биолози (ИССБ) ќе се одржи во склоп на V Конгрес на еколозите на Македонија со меѓународно учество, во организација на Македонското еколошко друштво. Симпозиумот ќе се одржи во периодот од 19-22 Октомври 2016, во хотел […]

Read more