Category: Истражувачки акции

Извештај: Ентомолошка секција (Lepidoptera) – Криволак, 2016

На ден 17.04.2016та год. се одржа првата еднодневна истражувачка акција во областа “Криволак”, село Криволак, Неготинско. Површината на оваа територија дава изглед на разбрането море бидејќи целата е испресече на од длабоки долови. За да го погледнете извештајот од Ентомолошката секција, кликнете тука – Извештај (Lepidoptera) – Криволак, 2016

Continue Reading

Извештај: Ентомолошка секција (Криволак, 2016)

На ден 17.04.2016та год. се одржа првата еднодневна истражувачка акција во областа “Криволак”, село Криволак, Неготинско. Површината на оваа територија дава изглед на разбрането море бидејќи целата е испресечна од длабоки долови. За да го погледнете извештајот од Ентомолошката секција, кликнете тука.

Continue Reading

Извештај Арахнолошка секција: Повеќедневна теренска истражувачка акција “Клепало 2015”

Во периодот од 08.07.2015-22.07.2015 се одржа повеќедневата теренска акција на Малешевските Планини кој се наоѓаат во источниот дел на Република Македонија. Теренските истражувања беа спроведени на следните локалитети: Мурите, Беровско Езеро, Клепало, Ченгино Кале. Истражувањата беа извршани на различни станишта како ливади, зимзелени и листопадни шуми. Беа забележани видови од повеќе фамилии.

Continue Reading

Подготвителна истражувачка акција – Матка 2016 год.

Место на поаѓање? Време? Дата? Транспортен центар 06:45h 03.04.2016 (недела) До Матка ќе се патува со редовна линија на ЈСП-Скопје Oвој терен е првично наменет за новите членови на ИДСБ и они кои сакаат да се вклучат во активностите на Друштвото Овој терен е од едукативен карактер Повеќе информации, клик тука.

Continue Reading

Извештај – Миколошка секција (Кораб, 2013 год.)

Извештај за миколошката секција од повеќедневната теренска активност  Кораб (08-22.07.2013 год.) Повеќедневната теренска активност на Истражувачко друштво на студенти биолози се реализираше на планината Кораб која се наоѓа во крајнот западен дел на Република Македонија, долж македонско-албанската граница. Таа се издига од десната долинска страна на реката Радика и е дел од Националниот Парк Маврово.

Continue Reading