Category: Арахнолошка секција

Bagheera kiplingi е уникатен пајак (фамилија: Salticidae, потфамилија: Dendryphantinae, род: Bagheera) кој живее во живее во Централна Америка. Кон крајот на XIX – тиот век биолозите го именувале родот Bagheera, по пантерот Bagheera во книгата за џунглата (The jungle book) на британскиот автор Rudyard Kipling. Во тоа време се што имале биолозите бил само распаднат […]

Read more

Во периодот од 08.07.2015-22.07.2015 се одржа повеќедневата теренска акција на Малешевските Планини кој се наоѓаат во источниот дел на Република Македонија. Теренските истражувања беа спроведени на следните локалитети: Мурите, Беровско Езеро, Клепало, Ченгино Кале. Истражувањата беа извршани на различни станишта како ливади, зимзелени и листопадни шуми. Беа забележани видови од повеќе фамилии.

Read more

Пајаците се многу важна група на животни. Тие се распространети во скоро сите еко системи и имаат важна улога во биодиверзитетот. Има многу видови на пајаци (над 30.000 видови) и тие се исклучиво копнени членконоги, но има и водни видови како што е Arguroneta aquatica. Пајаците се собираат со помош на специјални, многу меки пинцети […]

Read more

Што тие нормално консумираат? Нивното исхранување варира од самиот вид. Всушност, поголемиот број од тврдењата на овој извештај претставуваат генерализации кои не се веројатно точни за секој вид што постои. Во секој случај, поголемиот број од пајаците кои биле проучени имаат слични диетални и дигестивни навики, со само по неколку варијации прилагодливи на одредениот хабитат […]

Read more

Од колкава важност е за пајаците, снабдувањето со вода? Неколку пајаци покажуваат задолжително апсорбирање на обична вода, иако повеќето можат сосема да ги задоволат своите потреби апсорбирајќи ги само капките вода кои им се на дофат (Сл. 1). Пајаците ја искористуваат водата која што се наоѓа во самиот плен како и метаболичката вода. Наспроти ваквото […]

Read more