Во периодот од 08.07.2015-22.07.2015 се одржа повеќедневата теренска акција на Малешевските Планини кој се наоѓаат во источниот дел на Република Македонија.

Теренските истражувања беа спроведени на следните локалитети: Мурите, Беровско Езеро, Клепало, Ченгино Кале.

Истражувањата беа извршани на различни станишта како ливади, зимзелени и листопадни шуми.

Беа забележани видови од повеќе фамилии.


За да го погледнете целиот извештај, кликнете тука.