Развивање на капацитети за одржливост на Дојранското Езеро

Ова беа само извадоци од вкупниот, комплетен извештај. За да го погледнете истиот, кликнете тука.

Корисни линкови: